Lemondási Feltételek9.           FIZETÉSI ÉS LEMONDÁSI FELTÉTELEK

9.1.        A Vendég foglalását az érkezést (érkezés napján 14:00 óra) megelőző 14 nappal ingyenesen lemondhatja. Amennyiben a Vendég a foglalást az érkezést megelőző 14 napon belül kívánja lemondani, úgy a megrendelt szolgáltatások összege 50%-ának megfelelő mértékű lemondási díj kiszámlázása és megfizetése mellett mondhatja le, amennyiben nem szerepel ettől eltérő információ a foglalás visszaigazolásában. Amennyiben a Vendég általi lemondásra az érkezést megelőző 48 órán belül kerül sor, vagy a lemondás nem történik meg, illetőleg a Vendég nem érkezik meg (no show), a lemondási díj a megrendelt szolgáltatás ellenértékének 100%-a.

 

9.2.        A Vendég a foglalást kizárólag e-mailben jogosult lemondani.

 

9.3.        A Vendég a szolgáltatás teljes díját köteles az érkezés napját megelőző 14. napig megfizetni. A szolgáltatás díjának megfizetése akkor minősül teljesítettnek, ha az a jelen pont szerinti határidőben jóváírásra kerül a Szolgáltató bankszámláján. Amennyiben a Vendég nem teljesíti határidőben a díjfizetési kötelezettségét, úgy az a szolgáltatás lemondásának minősül.''; }