Általános Szerződési FeltételekSZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Jánvári Gábor egyéni vállalkozó

Székhelye: 1148 Budapest, Vezér utca 142. 4 em. 12.
Szálláshely neve: TREEBOX
Szálláshely címe: 3325 Noszvaj, Lépcsős utca 10. (a továbbiakban: Szolgáltató)
Nyilvántartási szám: 53563271
Adószám: 69703476-1-42

 

(továbbiakban: Szolgáltató)

 

2.           ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

2.1.        Jelen „Általános Szerződési Feltételek” (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és azok szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó szabályokat.

2.2.        Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő feltételekkel.

3.           SZERZŐDŐ FELEK

3.1.        Szerződő fél az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Szolgáltató szolgáltatását megrendeli, illetőleg igénybe veszi. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő, és/vagy igénybe vevő a továbbiakban: Vendég.

3.2.        Abban az esetben, ha a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

3.3.        Amennyiben a szolgáltatásra irányuló megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban: Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködésre a Szolgáltató és a Közvetítő között létrejött megállapodás az irányadó. Ilyen esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a vendéget.

4.           SZERZŐDÉSES JOGVISZONY

4.1.        A Vendég szóban (személyes, telefon), vagy írásban (e-mail, online felületek, postai levél) megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásban ajánlatot küld. A Szolgáltató által megküldött ajánlat nem minősül foglalásnak, így a Feleknek egymással szemben követelésük nem lehet kizárólag az ajánlat alapján.

4.2.        A Szerződés a Vendég kizárólag írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóbeli foglalás, megállapodás vagy módosítás csak akkor keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta.

4.3.        A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra és létszámra szól.

4.4.        Amennyiben a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, köteles a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékét a Szolgáltatónak megfizetni, aki pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékét követelni. A Felek írásban ettől eltérően megállapodhatnak. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.5.        A szolgáltatás igénybevételének Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.6.        A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

4.7.        A Szerződés tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára, valamint tartalmazza a fizetési, lemondási, módosítási feltételeket is.

4.8.        A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5.           SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁSAI

5.1.        Apartmanház: kétszintes különálló apartmanház 2 fő részére. Földszinten nappali, konyha, étkező. Emeleten 1 hálószoba, 1 fürdőszoba. 44 m2

5.2.        Az apartmanház alapfelszereltsége: LED tv,  biztonságos konnektorok, mikrohullámú sütő, kapszulás kávéfőző hajszárító, kenyérpirító, víz forraló törölköző, fürdőköpeny, szauna lepedő. A szobákban WIFI vehető igénybe.

5.3.        Az apartmanház udvarán finn szauna és élményfürdő vehető igénybe. A finn szaunát és az élményfürdőt mindenki saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe, az apartmanházban kihelyezett használati rend szigorú betartásával. A finn szauna és az élményfürdő használata előtt a Vendég köteles áttanulmányozni a kihelyezett tájékoztatást.

5.4.        Az Apartmanházban tilos a dohányzás.

5.5.        Foglalási feltétel: minimum 2 éjszaka foglalása.

5.6.        Parkolás az Apartmanház előtt kijelölt parkolóban lehetséges.

5.7.        Az apartmanházban bulikat TILOS tartani.

 

6.           ÁRAK

6.1.        A Szolgáltató az árakat Forintban határozza meg. Az árak az idegenforgalmi adót tartalmazzák. A Szolgáltató jogosult az árakat előzetes értesítés nélkül megváltoztatni, mely változás a már visszaigazolt foglalásokat nem érinti.

6.2.        A Szolgáltató által megadott árak a visszaigazolás szerinti apartman biztosítását tartalmazzák.

6.3.        Az árak tartalmazzák az általános forgalmi adó (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA) módosulása miatti többlet terheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

6.4.        A kártyaterhelés forintban történik.

6.5.        Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.treebox.hu honlapon kerülnek meghirdetésre.

 

7.           FIZETÉSI FELTÉTELEK

7.1.        Az üdülés teljes összegét a Szolgáltató által küldött visszaigazolás után 5 naptári napon belül kérjük a visszaigazoló e-mailben megadott bankszámlaszámra átutalni.

7.2.        A banki átutaláson kívül lehetőség van SZÉP kártyás fizetésre.

7.3.        A befizetések elmaradása esetén a foglalást automatikusan töröljük.

7.4.        Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet, illetve annak SZÉP kártyáját/hitelkártyáját terheli.

7.5.        Az ajándékutalvány csak a rajta meghatározott érvényességi időn belül és értékben a szabad kapacitások függvényében használható fel Az utalvány teljes ellenértéke előre fizetendő. A beváltási időn túl az utalvány érvényességét veszti.

 

8.           A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

 

8.1.        A Vendégek a lefoglalt apartmant az érkezés napján 14:00 órától foglalhatják el, a távozás napján pedig kötelesek azt 10:00 óráig elhagyni. A Felek ettől eltérően külön is megállapodhatnak, amelyet a visszaigazolásban szerepeltetnek.

 

8.2.        A Vendégek az apartman elfoglalása előtt kötelesek személyazonosságukat a jogszabályi előírásoknak megfelelően igazolni.

 

8.3.        A Szolgáltató a felek erre irányuló előzetes megállapodása esetén kései kijelentkezést biztosíthat a Vendégek számára, 10:00 és 16.00 közötti távozás esetében 5.000.-Ft egyszeri díj, míg 16:00 óra utáni távozás esetén 1 éjszaka szállás díjának megfelelő összeg ellenében.

 

8.4.        A Vendégek az érkezést megelőző napon kapott tájékoztatásban foglaltak szerint, az apartmanháznál kihelyezett kulcsszéfből vehetik át az Apartmanház kulcsait, melyet távozáskor kötelesek oda visszahelyezni. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató további 10.000.-Ft díjat számít fel a Vendégnek. A kulcsszéf kódja tekintetében a Vendégnek titoktartási kötelezettsége van, amelynek megszegése esetén felelős minden olyan kárért, amelyet a kötelezettsége megszegésével a Szolgáltatónak okoz. A tartózkodás során szükséges információk megtalálhatóak az apartmanban elhelyezett ismertetőben. A Vendég a foglalás elküldésével elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, és azt köteles betartani, harmadik személyekkel betartatni.

 

9.           FIZETÉSI ÉS LEMONDÁSI FELTÉTELEK

9.1.        A Vendég foglalását az érkezést (érkezés napján 14:00 óra) megelőző 10 nappal ingyenesen lemondhatja. Amennyiben a Vendég a foglalást az érkezést megelőző 10 napon belül kívánja lemondani, úgy a megrendelt szolgáltatások összege 50%-ának megfelelő mértékű lemondási díj kiszámlázása és megfizetése mellett mondhatja le, amennyiben nem szerepel ettől eltérő információ a foglalás visszaigazolásában. Amennyiben a Vendég általi lemondásra az érkezést megelőző 48 órán belül kerül sor, vagy a lemondás nem történik meg, illetőleg a Vendég nem érkezik meg (no show), a lemondási díj a megrendelt szolgáltatás ellenértékének 100%-a.

 

9.2.        A Vendég a foglalást kizárólag e-mailben jogosult lemondani.

 

9.3.        A Vendég a szolgáltatás teljes díját köteles az érkezés napját megelőző 14. napig megfizetni. A szolgáltatás díjának megfizetése akkor minősül teljesítettnek, ha az a jelen pont szerinti határidőben jóváírásra kerül a Szolgáltató bankszámláján. Amennyiben a Vendég nem teljesíti határidőben a díjfizetési kötelezettségét, úgy az a szolgáltatás lemondásának minősül.

 

10.         A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK VISSZAUTASÍTÁSA, SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG MEGSZŰNÉSE

10.1.     A Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a szolgáltatások nyújtását megtagadni azzal, hogy a Vendég továbbra is tartozik a megrendelt szolgáltatások ellenértéke 100%-ának megfizetésével, amennyiben

 

a)   a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott apartmant, berendezéseket és egyéb eszközöket,

b)   a Vendég megszegi a szálláshely házirendjét, és a házirenddel ellentétes magatartással felszólítás ellenére sem hagy fel,

c)   a Vendég nem tartja be a biztonsági szabályzatot, és a biztonsági szabályzattal ellentétes magatartással felszólítás ellenére sem hagy fel,

d)   a Vendég az apartmant a távozás napján délelőtt 10.00-ig nem üríti ki, és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá,

e)   a Szerződő fél nem teljesíti a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségét az abban meghatározott időpontig,

f)     a Vendég a Szolgáltatóval vagy az ő képviseletében eljáró személlyel durván, vagy kifogásolható módon viselkedik, alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít vagy olyan állapotban van, amely folytán a Szolgáltatótól a szerződés fenntartása nem elvárható,

g)   a Vendég a békés együttélés szabályait megszegi, a szomszédokkal durván, vagy kifogásolható módon viselkedik,

h)   a Vendég a Szolgáltatóval, vagy a Szolgáltató képviseletében eljáró személlyel, alkalmazottjával vagy szomszéddal konfliktushelyzetbe kerül, melyet nem kulturált módon rendez, függetlenül attól, hogy a konfliktus kialakulása melyik félnek róható fel,

i)     a Vendég a szálláshely területén és közvetlen környezetében, az általa bérelt apartmanon kívül szexuális cselekményt végez vagy végeztet, vagy egyébként szeméremsértő módon viselkedik. Azzal, hogy a Vendég ezt a tilalmat megszegi, hozzájárul ahhoz, hogy az erről készült felvételt a Szolgáltató teljes körűen felhasználja.

10.2.     Amennyiben a szerződés teljesítése „Vis maior” okból marad el, a szerződés a jövőre nézve megszűnik.

11.         ELHELYEZÉSI GARANCIA

11.1.     A Szolgáltató elhelyezési garanciát nem vállal.

 

12.         A SZERZŐDŐ FÉL JOGAI

12.1.     A Vendég jogosult a Szerződés értelmében megrendelt apartman szerződésszerű használatára.

 

12.2.     A Vendég a szálláshelyen való tartózkodásának időtartama alatt panasszal élhet a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban. A Szolgáltató az ezen időtartam alatt tett és jegyzőkönyvbe vett panaszok kezelésére kötelezettséget vállal.

 

12.3.     A Vendég panasztételi joga az Apartmanház kulcsának visszaadásával megszűnik.

 

13.         A SZERZŐDŐ FÉL KÖTELEZETTSÉGEI

13.1.    A Vendég köteles a szerződésben meghatározott szolgáltatások ellenértékének megfizetésére; legkésőbb a szerződésben meghatározott időpontig és az ott megjelölt módon.

13.2.    A Vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelezni a Szolgáltató felé, és rendelkezésére bocsátani minden olyan információt és adatot, amelyek a káreset körülményeinek tisztázásához szükségesek, illetőleg amelyek egy esetleges szabálysértési vagy büntető eljárás alapját képezhetik.

13.3.    A Vendég, valamint annak látogatói és a Vendéggel együtt utazó személyek kötelesek az apartman épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen, a szomszédok szükségtelen zavarása nélkül használni.

13.4.    A szálláshely területén található fákon mászni, azokról ugrálni tilos. Az esetleges balesetekért a szálloda nem vállal felelősséget.

13.5.    Szálláshely területén TILOS a tűz gyújtás.

13.6.    Tilos szemetelni, az erdő tisztaságára mindenki köteles különös figyelemmel lenni. A nem a kijelölt helyre elhelyezett hulladékok feltakarításának költségei a Vendéget terhelik.

13.7.    A Vendég köteles az apartmanhoz tartozó parkolót a KRESZ szabályainak megfelelően használni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a parkolóban hagyott tárgyakért. A parkoló használatára a Vendég kizárólag foglalása időtartama alatt jogosult, az apartman elhagyásával egyidejűleg köteles a parkoló használatával felhagyni. Ettől eltérően állapodhat meg a Vendég a Szolgáltatóval, minden esetben extra díj fizetése ellenében.

13.8.    Vendég köteles bármilyen rendkívüli eseményt – személyi sérülés, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy- azonnal jelezni a szálloda legközelebbi munkavállalójának.

13.9.    Az apartman területén a Vendég este 22:00 órától köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, zajkeltéstől, mely a szomszédokat zavarhatja.

13.10. A Vendég magára nézve kötelezőnek ismeri el a szálláshely házirendjét, valamint annak biztonsági előírásait, és az azokkal ellentétes magatartás tanúsításától tartózkodni köteles. Amennyiben a Vendég az ezekben a dokumentumokban foglaltakat megszegi, az eset súlyosságára tekintettel Szolgáltató jogosult őt az érintett szolgáltatás igénybevételétől eltiltani, vagy a köztük létrejött szerződést az ellenszolgáltatás követelése mellett felmondani.

14.         A SZERZŐDŐ FÉL KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

14.1.     A Vendég köteles megtéríteni minden olyan kárt, melyet a Szolgáltató vagy harmadik személy szenved el és amelyeket a Vendég, annak kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személy okoz.

14.2.     A Vendég köteles megtéríteni azt a kárt, amelyet az apartmanban, annak berendezéseiben, illetve annak környezetében, a parkolóban, etc. a nem rendeltetésszerű használat okoz. A rendeltetésszerű használatból adódó állagromlásért a Vendég nem felelős.

14.3.     A Vendégnek a bérelt apartmant olyan állapotban kell elhagynia, amilyen állapotban azt a Szolgáltató a használatába bocsátotta. A rendeltetésszerű használatot meghaladó igénybevételből (kiömlött folyadék, vizelet, hányadék, dohányzás, etc.) adódó extra takarítási költségek fejében a Vendég köteles az okozott kár mértékének megfelelő, de minimum 30.000 Ft díj megfizetésére.

14.4.     Az átvételkori állapot fenntartása a kertre is vonatkozik. A virágok, más növények leszakítása, rongálása, kiásása etc. során adódó költségek pl. újbóli telepítés költségei a kárt okozó Vendéget terhelik.

14.5.     A Vendég felelősséggel tartozik a gondozása vagy felügyelete alatt álló kiskorú magatartásáért. Köteles ennek értelmében megtéríteni mindazon kárt, melyet a kiskorú okoz, függetlenül attól, hogy annak magatartása károkozásra irányul, vagy pusztán gyerekjáték eredménye (pl. falak, bútorok összefirkálása, kárpit tépkedése).

14.6.     Az okozott kárt a Vendég haladéktalanul köteles bejelenteni a Szolgáltató személyzete valamely tagjának.

15.         A SZOLGÁLTATÓ JOGAI

15.1.     Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy lefoglalt és igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékének megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítása végett zálogjog illeti meg a Vendég mindazon vagyontárgyaira, melyeket az apartmanba magával bevitt.

16.         A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

16.1.     A Szolgáltató köteles a Szerződés alapján a lefoglalt apartman biztosítására, szerződéses kötelezettségeinek az érvényes előírásoknak és standardoknak megfelelően történő teljesítésére.

16.2.     A Szolgáltató köteles a Vendég írásos és dokumentáltan beérkezett panaszának kivizsgálására, valamint a probléma kezeléséhez szükséges intézkedések megtételére, valamint ezek írásba adására.

17.         A SZOLGÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

17.1.     A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a szálláshely területén maga, vagy alkalmazottja hibájából következett be.

17.2.     A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki az olyan káreseményekre, amely a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek ellenőrzési körén kívül eső, elháríthatatlan ok miatt következnek be, vagy amelyet a Vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoznak.

17.3.     A Szolgáltató jogosult kijelölni az apartman területén olyan helyeket, melyekre a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

17.4.     A Szolgáltató csak abban az esetben felel a kárért, ha a Vendég az őt ért káreseményről haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót, és rendelkezésére bocsátja a szükséges adatokat.

 

17.5.     Nem felel a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

 

18.         FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELEM, ADATVÉDELEM

18.1.     A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A Szerződő fél által a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

 

18.2.     A Szolgáltató az adatkezeléssel kapcsolatos irányelveit külön Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalja össze, melyet a www.treebox.hu oldalon folyamatosan elérhetővé tesz, és melynek tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

18.3.     A szolgáltató szolgáltatási tevékenysége felett Noszvaj község jegyzője ill. a  Heves Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség gyakorol szakmai felügyeleti jogokat.

 

19.         VIS MAJOR

Azon ok, vagy körülmény (például: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett sem a Szolgáltató, sem a Szerződő fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ebből kifolyólag okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 

20.         A FELEK JOGVISZONYÁBAN ALKALMAZANDÓ JOG, ELJÁRÓ BÍRÓSÁG

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatás igénybevételéből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.
''; }